System montażu okien i drzwi dla domów energooszczędnych i pasywnych

Pewny i prosty sposób na trwały montaż okien w warstwie ocieplenia bez mostków termicznych

Wymierny zysk energetyczny, dzięki:

  • eliminacji liniowych mostków termicznych przez zamocowanie w warstwie izolacji termicznej budynku
  • skutecznemu uszczelnieniu szczeliny montażowej przed przenikaniem powietrza i wilgoci
  • zastosowaniu kotew termicznych, profili podparapetowych oraz poszerzeniowych z materiału o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej (λ = 0,038)
  • pozyskiwaniu energii cieplnej z promieniowania słonecznego

Pewne i trwałe mocowanie, dzięki:

  • zastosowaniu kotew i podpór mechanicznie mocowanych (bez udziału kleju) do ścian i płyt fundamentowych
  • wszechstronnym rozwiązaniom, uwzględniającym p. wysokie podłogi

Szybki i prosty montaż

  • ułatwiający instalację ocieplenia w otoczeniu okien i drzwi
  • umożliwiający adaptację wnętrz przed instalacją ocieplenia (instalacja ocieplenia może być wykonana w okresie do 6 m-cy po montażu okien i drzwi)

Okna w budynkach energooszczędnych i pasywnych muszą być montowane zgodnie z przewidywanym przebiegiem izoterm - w warstwie ocieplenia. Tylko wtedy możliwe jest pełne wykorzystanie ich potencjału energetycznego oraz utrzymanie na wysokim poziomie całkowitej izolacyjności cieplnej przegród. Przesunięcie okna w stronę elewacji oznacza także skuteczniejsze pozyskiwanie energii cieplnej z promieni słonecznych, co w budynkach pasywnych i energooszczędnych ma duży wpływ na bilans energetyczny.

Montaż w warstwie ocieplenia powinien być kompletny tzn. zapewnić nie tylko eliminację liniowych mostków termicznych przez optymalne położenie okna, ale także całkowitą szczelność na przenikanie powietrza i pary wodnej.

System EJOT WIMOUNT oferuje kompleksowy „ciepły” i szczelny montaż w warstwie ocieplenia.

Rozkład temperatur w konstrukcji

Na rysunkach przedstawiono symulację przebiegu izoterm dla dwóch rodzajów montażu - typowego oraz w systemie EJOT WIMOUNT.

W obszarze wnęki okiennej widać różnicę w rozkładzie temperatur. W montażu typowym występuje spadek temperatury w połączeniu okna z murem. Krawędź muru jest wychłodzona, przebiega tam izoterma 9°.We wnęce okiennej może dojść do kondensacji pary wodnej i zawilgocenia muru.

W przypadku montażu w systemie EJOT WIMOUNT wnęka okienna jest ciepła na całej długości. Nie występują wyraźne spadki temperatur, nie ma mostków termicznych powodujących straty ciepła.

EJOT WIMOUNT – ulotka

EJOT WIMOUNT – katalog

EJOT WIMOUNT – artykuł

Filmy instruktażowe:

EJOT WIMOUNT – montaż okna

EJOT WIMOUNT – montaż drzwi

Punkty obsługi klienta w kraju

Znajdź najbliższy punkt obsługi klienta*

* jeden z 19 punktów w Polsce